System Kastowy

W celu zapewnienia sobie kontroli nad populacją, Imperator i jego uczniowie zakładający Bractwo Sithów wykorzystali dassaidański system kastowy. Zakłada on następujący podział:

Niewolnicy – istoty bez praw obywatelskich, którymi można handlować i wykorzystywać do najróżniejszych czynności. Pozbawienie praw jest formą kary. Dassaida nie praktykuje jednak barbarzyństwa i niewolnicy są etycznie traktowani, do tego prawem niewolnika jest możliwość wykupienia się po odpowiednim czasie. Niektóre grupy uznają sprzedanie się w niewolę jako pokutny sposób na odzyskanie zbrukanego honoru. Co bardziej religijne społeczności Imperium wyznają zasadę, że lepiej być niewolnikiem w służbie Sitha niż wolną istotą bez celu – podejście, które jest zdecydowanie na rękę władcom Dassaidy. Zawieranie jakichkolwiek oficjalnych związków czy też małżeństw pomiędzy niewolnikami i/lub innymi kastami jest zgodne z prawem, o ile ich właściciele mają na to pieniądze – w przeciwnym wypadku dzieci z tych związków są odbierane i od urodzenia wcielane do Armii. Niewolnicy stanowią ok. 30% populacji Imperium.

Obywatele – istoty mniej lub bardziej wolne w granicach Przestrzeni, żyjące jednak dalej pod kontrolą Lordów. Mogą już posiadać niewolników, o ile są w stanie ich utrzymać.

Notable – obywatele Imperium dopuszczeni do bezpośredniej służby Sithom. Przez wielu jest to uznawane za ogromny awans społeczny i niezwykły przywilej, co Sithowie chętnie podsycają i promują jako cel dla ambitnego obywatela. Z tej kasty wywodzą się gubernatorzy regionów, użyteczni kapłani Ciemnej Strony Mocy, wysocy rangą dowódcy wojskowi, menadżerowie spółek Sithów. Stanowią około 5% populacji.

Sithowie – inicjacja w szeregi Bractwa daje niemalże nieograniczoną władzę nad mieszkańcami Przestrzeni Sithów. Nawet Akolici są otoczeni religijną czcią, graniczącą czasami z czołobitnością. Bardziej inteligentne istoty wiedzą doskonale o teatralności oddania Sithom, niemniej posłuszeństwo im zapewnia ogromne korzyści – z chęcią przehandlują swoją godną wolność na przywileje bycia posłusznym rozkazom bogów. Jednocześnie samo Bractwo surowo pilnuje swoich członków by nie nadużywali wpływów i władzy, traktowali ludność narzędziowo, a nie szukali oddania jako zaspokojenia swojej własnej próżności.

W tych strukturach możliwy jest awans społeczny dla niemal każdej z nich. Właściciel oprócz zapewnienia utrzymania (dachu nad głową, wyżywienia, itd.) dla niewolników, zobowiązany jest wypłacać im symboliczna, regulowana ustawą (oczywiście opodatkowaną) pensję. Środki te są w posiadaniu właściciela niewolnika. Służą one do pokrycia min. kosztów leczenia lub szkód spowodowanych przez niewolnika – jest to niejako system polisy ubezpieczeniowej. Niewolnik który spowodował straty u innego obywatela/przyjętego itd może zostać zmuszony do odpracowania ich, o ile zabraknie mu odłożonych środków.
Istnieje kilka sposobów awansu społecznego :
– Samowykup – niewolnik może zglosic chec samowykupu za pomocą zdobytych środków, których legalne pozyskanie musi mieć udowodnić. Wykup za pomocą wypłaty niewolniczej za służbę, o ile ze swej winy nie utracił ich, jest możliwy średnio po 35 latach.
– Wykup przez kogoś innego – po opłaceniu przez kogoś innego wymaganej kwoty + opłaty oraz zbadaniu sprawy przez odpowiednie urzędy. Najczęstszym powodem tej formy wykupu jest chęć zawarcia związku. Inne to np. podziękowanie za uratowanie życia Przyjętemu.
– Służba wojskowa, tzw. Kontrakt – właściciel może oddać niewolnika wojsku Sith, o ile ten przejdzie weryfikację i wymagane testy na mundurowego. Za czas, który niewolnik spędza w armii, właściciel nie wypłaca mu pensji. Niewolnik otrzymuje minimalny żołd, którego połowę otrzymuje jego właściciel. Kontraktor nie może otrzymać rangi podoficerskiej. Kontrakty są pięcioletnie z możliwością przedłużenia. Po trzech kontraktach niewolnik uzyskuje status Obywatela. Za wybitne osiągnięcia na polu walki, odwagę itp często można sobie wywalczyć skrócenie kontraktu, co czyni jednostki kontraktorów bardzo zażartymi i bitnymi formacjami. Zmotywowani i utalentowani w tym kierunku mogą uzyskać status Obywatela nawet w ciągu 7 – 8 lat ( co nie jest rzadkością i dotyczy około 30% kontraktorów ) oraz pozostać na szkoleniu oficerskim. Po tym już nie stoi na przeszkodzie, by uzyskali oni jako wolni obywatele nawet wyższe stopnie oficerskie ( jak np generała czy admirała ), oczywiście zgodnie z drogą armijną.

Zdobywanie niewolników:
– Zakup
– Urodzone w niewoli dziecko także jest niewolnikiem. Jako, że pochodzi z zakazanego związku, w przypadku wykrycia zostaje oddane do jednostki wychowawczo-edukacyjnej, które to obiekty słyną z wypuszczania fanatycznych istot, będących już po egzaminach Obywatelami
– Otrzymanie w podarunku
– Zdobycie w bitwie – oficer, którego jednostka bierze jeńców, może wystąpić o nadanie im statusu jego niewolników. Po zatwierdzeniu tego przez wywiad (wybranie jednostek potrzebnych do przesłuchań ) oraz Akademię (wybranie utalentowanych Force Userów), trafiają oni najczęściej w jego posiadanie. W dobrym tonie jest, by takowy generał rozdzielił co najmniej 1/3 z nich pomiędzy swoich oficerów podwładnych (oni także mogą ich rozdzielić wśród swoich podoficerów), a ⅓ oddał na Kontrakt, choć nie jest to obowiązkowe. Często decydują względy finansowe.

Awansy społeczne z Obywateli na Notabli są rzadkie i zazwyczaj odbywają się z pompą właściwą ślubom czy dekoracjom. Można porównać taką uroczystość z nadaniem tytułu szlacheckiego. Z uwagi na wyższy status majątkowy Notabli, mają oni inny system podatkowy – podatki progresywne – co razem z kontrolą policji i skarbu Imperium skutecznie zniechęca do kombinowania i oszukiwania systemu. W interesie Sithów jest walka z oligarchią inną niż oni sami, więc wszelkie próby uzyskiwania ekonomicznej dominacji są brutalnie pacyfikowane, a kombinatorzy sprzedawani w niewolę.

This site is not endorsed by Lucasfilm Ltd. or Disney and is intended for entertainment and information purposes only. The official Star Wars site can be found at www.starwars.com. Star Wars, the Star Wars logo, all names and pictures of Star Wars characters, vehicles and any other Star Wars related items are registered trademarks and/or copyrights of Lucasfilm Ltd., or their respective trademark and copyright holders.

All original content of this site, both graphical and textual, is the intellectual property of Brotherhood of the Sith – unless otherwise indicated.