Strażnicy Wiedzy

Historia

Strażnicy Wiedzy istnieją niemalże od początku powstania Bractwa Sithów. Gdy Bractwo uniezależniło się od Dartha Sidiousa i znacznie rozszerzyło swoją działalność, to właśnie Strażnicy Wiedzy objęli dotychczasowe obowiązki, którymi wcześniej zajmowała się ich macierzysta organizacja. Pierwszym Mistrzem Wiedzy mającym pieczę nad Strażnikami był Lord Glublak di Rampa. Po odejściu Lorda Glublaka przez rok Strażnikami Wiedzy zarządzała Cathia Cutsson, późniejsza Lady Sorceress, po czym przekazała ją w ręce Mistrza Assarina.

Po objęciu władzy przez Assarina Strażnicy Wiedzy działali należycie przez wiele lat, budując zasłużenie własną legendę jako jeden z filarów Bractwa Sithów. To za jego rządów Strażnik Wiedzy Ariakan Ishmay powołał służbę archeologiczną GRAAL, z której z czasem wyrosła cała Służba Odzyskawcza. Organizacja rozwijała się prężnie do momentu śmierci Lorda Assarina. Przez kolejny rok po tym wydarzeniu na Khar Shian władzę znów sprawowała Lady Cathia, by potem przekazać ją w ręce ówczesnego Mistrza Gorthuara Ventressa. Gdy Ventress opuścił BotS, Mistrzem Wiedzy został Dark Templar Frost.

Lata mijały, a Frost został Mrocznym Lordem. Niezwłocznie też ściągnął Gorthuara na powrót na Korriban i jeszcze jako Mistrzowi oddał władzę na Khar Shian. Szybko wyniósł go do godności Lorda i przez pięć długich lat Strażnicy Wiedzy dbali o spuściznę Sithów pod bacznym okiem Lorda Zemsty.

Po pewnym czasie, z powodu niespodziewanego splotu wydarzeń Lord Gorthuar opuścił Khar Shian. Nieobecność Mistrza Wiedzy nie mogła przeciągać się w nieskończoność, dlatego Mroczny Lord Darth Alkern powołał na to stanowisko Ariakana Ishmay. Po roku Mistrz Wiedzy Ariakan zrezygnował z pełnionej funkcji. Natłok obowiązków, które płynęły z Wywiadu, uniemożliwiał jednocześnie kierowanie Strażnikami Wiedzy. Nowym Mistrzem Wiedzy została Lady Kas’sil’arani, natomiast Ariakan Ishmay pozostał Strażnikiem Wiedzy, kierując Wywiadem Bractwa.

Po odejściu z Bractwa Lady Kas’sil’arani, nowym Mistrzem Wiedzy został mianowany Egzekutor Mercer Ethirian. Jednak po kilku latach zastąpił go powracający ponownie na stanowisko Mistrza Wiedzy Lord Gorthuar Ventress.

Struktura

Choć w obrębie Strażników Wiedzy istnieje pewien zakres specjalizacji, należy podkreślić, że Mistrz Wiedzy od każdego podległego mu Sitha oczekuje szerokiego wachlarza umiejętności i zdolności do adaptacji. Nawet pochłonięty badaniami nad mechu-deru naukowiec nie powinien się zdziwić, gdy zostanie wezwany do nadzoru nad stanowiskiem archeologicznym – o ile zawartość ruin będzie wymagała uwagi kogoś o właśnie takim zakresie wiedzy.

Archeolodzy

Sithowie, których głównym zadaniem jest odnajdywanie zapisków, artefaktów, podań, historii i dzieł związanych z Sithami i Ciemną Stroną. To oni odnajdują artefakty rozsiane po galaktyce, pozyskują je i przywożą do Cytadeli Strażników Wiedzy. Archeolog musi wykazywać się niezwykłymi umiejętnościami: łatwością pozyskiwania danych, wrażliwością na najmniejszy przejaw emanacji Mocy, wiedzą, jak postępować ze znalezionymi przedmiotami, przenikliwością, zmysłem organizacyjnym itd.

Nie każdy artefakt da się zapakować do pudełka i przewieźć. Starożytne świątynie, grobowce dawnych Sithów, miejsca kultu, twierdze i inne budowle nadszarpnięte zębem czasu, zasypane popiołami zapomnienia tylko czekają, aż odnajdzie je ekspert potrafiący zbadać i nie zniszczyć. Odpowiednie przygotowanie i eksploracja wykopalisk to zadanie dla fachowca w dziedzinie archeologii.

Kustosze

Sithowie, których rolą jest zajmowanie się odnalezionymi przedmiotami i istotami. Opisują je, kategoryzują, odnajdują ich historię, szukają ich powiązań z resztą dziedzictwa Sithów, badają zaawansowanie wiedzy zgromadzonej w holokronach, sprawdzają autentyczność dostarczonych zapisków, katalogują zgromadzone materiały, robią ich kopie, digitalizują i dbają o właściwe dla danej rzeczy warunki przechowywania.

Bywa tak, że przywieziony z wykopalisk przedmiot lub istota jest niebezpieczny i wymaga specjalnych warunków magazynowania. To właśnie kustosze dbają o odpowiednie zabezpieczenie każdej komory izolacyjnej, zaklęciami Magii Sithów tkając bariery Mocy, a także upewniając się, że bardziej przyziemne systemy bezpieczeństwa działają prawidłowo.

Badacze

Sithowie odpowiedzialni za koordynację klasycznych badań i rozwoju, ze szczególnym naciskiem na wyłapywanie projektów, w których interesujące efekty może przynieść dodanie do równania Mocy, prowadzenie badań i rozwoju w zakresie łączenia technologii klasycznej i biotechnologii z Mocą, oraz za prowadzenie badań nad odnalezionymi artefaktami, istotami i technikami Mocy.

Badacze to często ci ze Strażników Wiedzy, których poziom poznania Mocy jest znaczny. Dołączają do nich magowie i alchemicy, przed którymi starożytne artefakty nie mają zbyt wielu tajemnic, którzy są w stanie wyrwać ukrytą w przedmiotach wiedzę, częstokroć kosztem własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

Główna siedziba

Khar Shian

Cytadela Strażników Wiedzy znajduje się po permanentnie ciemnej stronie Khar Shian, księżyca planety Khar Delba. Twierdza wznosi się nieopodal przykrytego kopułą utrzymującą atmosferę stanowiska archeologicznego obejmującego pozostałości starożytnej twierdzy Mrocznego Lorda Nagi Sadowa.

W Cytadeli Strażników Wiedzy znajdują się przepastne archiwa i najwyższej klasy bezpieczeństwa komory izolacyjne przeznaczone do składowania niebezpiecznych artefaktów i przetrzymywania niebezpiecznych istot Ciemnej Strony. W fortecy znajduje się też wysokiej klasy laboratorium alchemiczne stworzone przez Lorda Assarina i rozbudowywane pracowicie przez Lorda Gorthuara – obaj Mistrzowie Wiedzy wiele uwagi poświęcali osobistym badaniom nad wpływem Mocy na życie.

Cytadela mieści też miejscowy garnizon wojskowy.

Pozostałe siedziby

Korriban

Placówka Strażników Wiedzy na Korribanie ma szczególne znaczenie z uwagi na obfitość grobowców Lordów Sithów na planecie. Skarbce przeznaczone do magazynowania odnalezionych artefaktów, komnaty badawcze, a także hangary ze sprzętem archeologicznym i niezbędnymi do jego transportu promami wchodzą w skład kompleksu Akademii Sithów. Jedynie symboliczna część pomieszczeń mieści się w głównym budynku Akademii, większość znajduje się w jego podziemiach lub we flankujących go klifach.

Dassaida

Znajdująca się na planecie siedziba Strażników Wiedzy mieści szereg przejściowych komór izolacyjnych do tymczasowego przetrzymywania artefaktów i istot Ciemnej Strony. Jest też centrum koordynującym sieć placówek badawczych rozsianych po całej planecie. Placówki te to zarówno zakurzone biblioteki uniwersyteckie, normalne ośrodki badawczo-rozwojowe z różnych dziedzin, jak i położone z dala od ośrodków cywilizacyjnych tajne laboratoria, w których technologia i biologia łączone są z Mocą.

Ukryte laboratoria

Strażnicy Wiedzy posiadają siedem ukrytych laboratoriów rozsianych po Imperium Sithów. Dwa ukryte są w asteroidach na odległych orbitach niezamieszkanych układów, dwa w niedostępnych dżunglach dwóch różnych planet, dwa kolejne pod piaskami pustyń, a jedno pod pokrywającą biegun czapą lodową.

Personel

W szeregach Strażników Wiedzy znajduje się 37 Sithów, wliczając w to Mistrza Wiedzy i mianowanych przez niego Wysokich Strażników Wiedzy – obecnie 9 – którzy organizują pracę pozostałych. Do dyspozycji organizacji jest też 38 Nowicjuszy Sithów, którzy formalnie Strażnikami Wiedzy nie są.

Personel pomocniczy stanowi wydzielona z Sił Zbrojnych liczący 420 tysięcy istot i około miliona droidów Służba Odzyskawcza. To wyszkoleni żołnierze, jednak wielu oficerów jest równocześnie dyplomowanymi archeologami, inżynierami lub biotechnologami. Praktycznie każdy naukowiec kształcony w Imperium Sithów ma pełną świadomość, że najlepsza ścieżka kariery czeka go właśnie w Służbie Odzyskawczej.

Należy nadmienić, że oficerowie Służby Odzyskawczej mają obowiązek raporty o wszelkich odkryciach przesyłać nie tylko do Mistrza Wiedzy, ale również do Inkwizycji oraz Kancelarii Mrocznego Lorda, aby znaleziska służyły całemu Bractwu, a nie jedynie kierującemu ekspedycją Strażnikowi Wiedzy.

Szaty

Barwami Strażników Wiedzy są czerń i złoto. Złoto jest synonimem najwyższej wartości i wiedzy, ta zaś jest kluczem dla Lorekeeperów. Barwa złota ma o tym przypominać.

Czerń jest często uznawana jako negatywna, z drugiej strony oznacza też wyciszenie, gdyż Strażnik Wiedzy często woli wyciszyć się, aby uzyskać dany cel. Jednak czerń ma również przypominać o tym, co może grozić gdy zboczą ze ścieżki: utrata wiedzy i dostojeństwa. Kompozycja barw ma się uzupełniać i ostrzegać.

Symbol organizacji wywodzi się z czasów Starożytnego Imperium Sithów, jednak w użyciu jest od dni, gdy Lord Assarin miał nad nią pieczę. Mroczny Lord Darth Freejack wypalił ten znak na jego czole podczas mianowania go na stanowisko Mistrza Wiedzy. Dla każdego Strażnika jest to symbol będący uosobieniem woli Mrocznego Lorda, która jest kontynuacją tradycji Strażników Wiedzy oraz ich rozwoju.

Zasoby

Poza wymienionym personelem Służby Odzyskawczej, Strażnicy Wiedzy mają również do dyspozycji:
– niszczyciel gwiezdny klasy Revenant RSD Gniew Assarina wraz z jednostkami wsparcia
– 15 średnich krążowników klasy Strike w konfiguracji mobilnego garnizonu wojskowego
– 30 korwet klasy CR90

This site is not endorsed by Lucasfilm Ltd. or Disney and is intended for entertainment and information purposes only. The official Star Wars site can be found at www.starwars.com. Star Wars, the Star Wars logo, all names and pictures of Star Wars characters, vehicles and any other Star Wars related items are registered trademarks and/or copyrights of Lucasfilm Ltd., or their respective trademark and copyright holders.

All original content of this site, both graphical and textual, is the intellectual property of Brotherhood of the Sith – unless otherwise indicated.