Kancelaria Mrocznego Lorda

Kancelaria Mrocznego Lorda zajmuje się szeroko rozumianą administracją Imperium Sithów i jest aparatem pracy Kanclerza. Jest to organizacja elitarna – praca w Kancelarii jest marzeniem niejednego Obywatela, jako że daje możliwość pracy obok Sithów, co wiąże się z wielkimi możliwościami rozwoju, a nawet z szansą na wejście w kastę Notabli (co istotnie zdarza się częściej wśród pracowników Kancelarii niż w innych imperialnych jednostkach). W związku z tym, przyjmuje ona tylko najlepszych z najlepszych. W kręgu zainteresowań tej jednostki znajdują się slicerzy, analitycy, prawnicy, ekonomiści, agenci Wywiadu, wysoko postawieni menedżerowie, pozostali po Imperium przywódcy wojskowi. Kancelaria zatrudnia około 15 tysięcy istot.

Głównym zadaniem Kancelarii jest zbieranie danych odnośnie funkcjonowania Imperium Sithów i Galaktyki poza nim, przetwarzanie ich, po czym wydawanie odpowiednich rozporządzeń oraz kierowanie tych informacji do Sithów i ich sił zbrojnych. Godna zaufania Mrocznego Lorda organizacja pozwala na bardziej efektywne zarządzanie Imperium, nie delegując jego czcigodnej osoby do każdej, najmniejszej sprawy. Kolejną funkcją Kancelarii jest operowanie Bractwem i Imperium w sytuacjach skrajnie kryzysowych – wojny, zamachu stanu, utraty osób decyzyjnych w organizacji, w tym nawet Mrocznego Lorda. Protokoły działań podczas takich wydarzeń wykonywane są przez Kanclerza lub w przypadku jego niedyspozycji, jego zastępcę.

Działalność Kancelarii można podzielić na kilka bloków, zorganizowanych w następujący sposób:
blok ekonomiczny – kontrola nad gospodarką państwa, centralne planowanie produkcji, polityka pieniężna
blok skarbowy – wyznaczanie i egzekucja podatków, zarówno od obywateli jak i od włości możnych Sithów, księgowość
blok wywiadowczy – przyjmowanie raportów Wywiadu Sił Zbrojnych, zbieranie i analiza danych wewnątrz Imperium i w ogólnie dostępnym HoloNecie
blok społeczny – analizowanie nastrojów społecznych, tworzenie i planowanie propagandy, cenzura mediów, tworzenie wytycznych dla edukacji i rozrywki dostępnych dla mieszkańców Przestrzeni Sithów, współpraca z przywódcami religijnymi
blok naukowo-rozwojowy – finansowanie cywilnych i wojskowych projektów badawczych, rekrutacja naukowców, przyznawanie grantów, wdrażanie gotowych rozwiązań (do wykorzystania przez Siły Zbrojne czy spółki Imperium), reverse-engineering zdobytej technologii
blok kryzysowy – szybka analiza okoliczności i tworzenie wytycznych podczas kryzysów wewnątrz Imperium (śmierć przywódcy, klęski żywiołowe, pandemie, zamieszki, niepokoje społeczne, kryzysy wizerunkowe Bractwa), również analiza ryzyka w przypadku sytuacji grożących dekonspiracją Bractwa
blok logistyczny – analiza potrzeb logistycznych Bractwa, dystrybucja zaopatrzenia dla baz, kwater, w ciągłym kontakcie z kwatermistrzami poszczególnych samodzielnych jednostek filarów Bractwa

Z zasady w Kancelarii nie służą członkowie Bractwa poza rzecz jasna Kanclerzem. Jest to organizacja posługująca się niewtajemniczonymi w Bractwo istotami (aczkolwiek zdarzają się takie czułe na Moc) w celu ułatwienia Sithom rządzenia swoim Imperium. Na czele stoi Kanclerz Bractwa, który odpowiada wyłącznie przed Mrocznym Lordem. Najważniejsze istoty po jego osobie to szefowie poszczególnych bloków i sekcji.

Podstawą działalności Kancelarii jest zbieranie danych. Każdy jej Blok posiada sztab wysoko wykwalifikowanych slicerów, których praca polega na przechwytywaniu informacji: odbierania raportów od różnych organizacji służących Bractwu (Siły Zbrojne, policja, Kościół, etc.), inwigilacja obywateli Imperium, analiza hologramów, rozmów czy innych zarejestrowanych przez kamery i mikrofony wydarzeń, zbieranie podobnych danych poprzez serwerownie i agentów poza granicami Przestrzeni Sithów. Najpotężniejsza technologia, na jaką stać Mrocznego Lorda, wspomaga analityków w wyszukiwaniu wzorców, oddzielaniu nieistotnego szumu od wykrytych nieprawidłowości i budowaniu modeli, pozwalających ocenić ryzyko. Następnie przygotowane przez pracowników raporty wędrują w górę Kancelarii, gdzie na każdym poziomie decyzyjności można wydać na odpowiedzialność urzędnika odpowiednie rządowe decyzje, lub przekazać wyjątkowo ważne sprawy wyżej. Wyjątkowe sytuacje wędrują bezpośrednio na biurko Kanclerza, który podejmuje odpowiednie decyzje. Tym sposobem Imperium działa bez bezpośredniej kontroli Mrocznego Lorda i Kanclerza w każdej najmniejszej sprawie, przy czym zachowują oni pełną decyzyjność w najważniejszych problemach Imperium.

Główna siedziba Kancelarii Mrocznego Lorda znajduje się na Korribanie, gdzie mieści się sztab decyzyjny – kilka centrów dowodzenia, w tym jedno w Pałacu Mrocznego Lorda, oraz kwatery szefów poszczególnych bloków. Poza nią Kancelaria posiada sztaby analityków i biura w miastach Dassaidy. Pod jej kontrolą znajduje się również Sieć, obsługująca imperialny Holonet. System jest tak zaprojektowany, by najważniejsze istoty z Kancelarii, szefowie bloków oraz najsprawniejsi analitycy, znajdowali się w pobliżu Mrocznego Lorda, by być natychmiast do dyspozycji.

This site is not endorsed by Lucasfilm Ltd. or Disney and is intended for entertainment and information purposes only. The official Star Wars site can be found at www.starwars.com. Star Wars, the Star Wars logo, all names and pictures of Star Wars characters, vehicles and any other Star Wars related items are registered trademarks and/or copyrights of Lucasfilm Ltd., or their respective trademark and copyright holders.

All original content of this site, both graphical and textual, is the intellectual property of Brotherhood of the Sith – unless otherwise indicated.