Inkwizycja

Inkwizycja jest elitarną organizacją, zapewniającą Bractwu sprawne funkcjonowanie poprzez utrzymywanie jego istnienia w ścisłej tajemnicy, zapewnienie spokoju wewnątrz Bractwa oraz w światach przez BotS kontrolowanych i zwalczanie zagrożeń zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.  

Historia

Inkwizycja jest formacją istniejącą w Bractwie od samego jego początku. Jako że odrodzone Bractwo miało porzucić Zasadę Dwóch, konieczne stało się wprowadzenie organizacji mającej dbać o wewnętrzną spójność i nie dopuścić do powtórzenia błędów przeszłości. Założycielem Inkwizycji był ówczesny Mroczny Lord, Darth Freejack, zaś pierwszym jej liderem został wskrzeszony za pomocą Ciemnej Strony D’evar, Lord Inkwizytor.

Pierwotnie Inkwizycja miała dwa główne cele. Pierwszym z nich było dbanie o wewnętrzne sprawy Bractwa – odrodzeni Sithowie nie mogli pozwolić sobie na walki o władzę i wpływy, które przesądziły o ich zagładzie tysiące lat wcześniej.  Inkwizytorzy pilnowali jedności Sithów, tropili spiski i pozbywali się zdrajców. Rozstrzygali również wewnętrzne konflikty pomiędzy członkami Bractwa, sądzili w sporach, a czasami zwyczajnie siłą przywoływali skłóconych Braci i Siostry w Mroku do porządku. Drugim celem było zabezpieczenie Bractwa na zewnątrz – podczas gdy Wywiad zdobywał informacje o wrogach Bractwa i czynnikach ryzyka, mogących ujawnić lub zniszczyć organizację, Inkwizycja zajmowała się ich eliminacją.

Podobnie jak wiele innych struktur Bractwa, Inkwizycja otrzymała potężny cios w 7 ABY, podczas ofensywy Warlorda Kyle’a i ‘sabaothów Imperatora Palpatine’a. Śmierć D’evara, Lorda Inkwizytora, pozostawiła Inkwizycję w chaosie. Następcą D’evara został Lord Hihnt, zaś Bractwo zaczęło powoli odbudowywać swoją potęgę.

Hihnt ustąpił miejsca Lordowi Hagorathowi w 14 ABY. Inkwizycja nie zmieniła swojego profilu aż do 18 ABY, gdy Wielkim Inkwizytorem została  ówczesna Mistrzyni Mal. Wtedy to też działalność  Inkwizycji rozszerzyła się o funkcję wywiadowczą za sprawą Widzących. Rok później, nieco przed wybuchem wojny z odłamem Zakonu Jedi, tytuł Wielkiego Inkwizytora został przekazany Lordowi Lupusowi. Mal’Vaarma usunęła się w cień do roku 21 ABY, w którym – po uzyskaniu tytułu Lady Sith, ponownie objęła władzę nad Inkwizycją.

Struktura

Na czele Inkwizycji stoi Wielka Inkwizytor.

Inkwizytorzy dzielą się na trzy grupy o zróżnicowanych zadaniach.

Łowcy Inkwizycji

To grupa odpowiedzialna głównie za ochronę Bractwa przez zagrożeniami zewnętrznymi. Łowcy skupiają się głównie na działaniu skrytobójczym, po cichu likwidując cele stanowiące niebezpieczeństwo dla Bractwa. Praca wymagająca delikatności działań i metod, nieuchwytności oraz sprytu. Współpracują z Wywiadem. Siedziba Łowców znajduje się w Cytadeli na Ziost.

Gwardia Inkwizycji

Jest skupiona na załatwianiu spraw wewnątrz Bractwa i w światach mu podległych. Główna siedziba znajduje się na Dassaidzie. Działają bardziej otwarcie i oficjalnie niże Łowcy, choć oczywiście w zależności od sprawy.

Widzący

To osoby, które zajmują się szukaniem informacji, obserwacją, analizą i łączeniem faktów mogących zainteresować Inkwizycję, sprawdzaniem ich wiarygodności, odsiewaniem fałszywych donosów itp. Prowadzą także przesłuchania, które niekoniecznie muszą być od razu powiązane z torturami, a raczej z wpływem Mocą na osoby przesłuchiwane, umiejętnością odróżnienia prawdy od fałszu, grania na strunach psychiki. Jest to też miejsce dla alchemików i naukowców, którzy mogą w laboratoriach tworzyć nowe specyfiki zarówno dla przesłuchiwanych, jak i dla pozostałych dwóch grup Inkwizycji. Lub przeprowadzać badania na tym, co z przesłuchiwanych zostało. Siedziba Widzących mieści się na Krayiss II.

Główna siedziba

Ziost

Główna siedzibia Inkwizycji Bractwa Sithów znajduje się na planecie Ziost. To właśnie tu ma swoje małe królestwo Wielki Inkwizytor. Jego biuro znajduje się na najwyższym piętrze Cytadeli, skąd rozciąga się ponury widok na spowitą ciemnością planetę. Wnętrze kompleksu urządzone jest surowo, w sposób nawiazujący do starego stylu Sithów, by współgrało z przytłaczjącą atmosferą nieuchronnej sprawiedliwości, jaką powinna odczuwać każda znajdująca się w tym miejsu istota. Stylizowane na starożytne mury skrywają jednak w swym wnętrzu najnwocześniejsze technologie, mające służyć członkom Inkwizycji podaczas wykonywania obowiązków.
Na piętrze pod biurem Wielkiego Inkwizytora znajduje się Sala Trybunału, w której odbywają się najważniejsze posiedzenia i rozprawy dotyczące bezpośrednio Członków Bractwa. Trybunałowi przewodzi z ramienia Mrocznego Lorda Wielki Inkwzytor.

Niższe piętra zajmują:
• sala rozpraw, w której odbywają się oficjalne rozprawy w sprawach wysokiej wagi dotyczących osób niebędących członkami Bractwa,
• areszt tymczasowy, do którego trafiają oskarżeni przez rozprawą lub wykonaniem wyroku
• biura administracji oraz niewielkie archiwum na akta związane z aktualnie prowadzonymi sprawami.

Na szczycie Cytadeli znajduje się niewielkie lądowisko, służące Wielkiemu Inkwizytorowi i jego gościom. Duże lądowisko służbowe jest położone na platformie, wybudowanej specjalnie w tym celu, sięgającej do połowy wysokości Budynku Cytadeli. Na orbicie stacjonuje ISD „Inkwizytor” i Fregata Nebulon C.
Tylne wyjście z Cytadeli prowadzi do miejsca, w którym odbywają się egzekucje.

Na terenie przynależącym do Cytadeli znajdują się budynki centrali Łowców Inkwizycji.

To właśnie tu oddziały wyspecjalizowanych skrytobójców śledzą każdy ruch zewnętrznego świata, mogący zagrozić Bractwu. Stąd wyruszają jednostki do zadań specjalnych, tu odbywają się szkolenia, treningi i przygotowania do misji, tu spływają informacje Widzących, łącząc się z meldunkami, rozkazami i raportami.

Pozostałe siedziby

Krayiss II

Siedziba Widzących mieści na Krayis II. Planeta jest sucha i jałowa przez co praktycznie nie ma na niej fauny czy flory.  Na powierzchni znajduje się Biblioteka i Świątynia Sithów, która powstała ok. 14000 BBY, jednak z czasem została zasypana.

Kompleks Widzących znajduję się dokładnie po drugiej stronie planety. W centralnym punkcie mieści  się główny budynek w kształcie piramidy, będący odwzorowaniem Świątyni . Został on wzniesiony przez Lorda Assarina, który odkrył prądy Mocy łączące to miejsce z mieszczącą się po drugiej stronie planety Świątynią.  W rogach budynku umieszczone są czworoboczne kolumny. Sama piramida wykonana jest z granitu, który pozyskano z kopalni na planecie. Budynek ma jedno wejście od strony północnej. W podziemiach piramidy znajduje się więzienie oraz pomieszczenia do przesłuchań. Na parterze znajduje się stołówka, centrum medyczne oraz sala treningowa. Na poziomie drugim mieści się biblioteka oraz sypialnia personelu naukowego. Poziom trzeci przeznaczony został na pracownie i laboratoria. Na poziomie czwartym są sypialnie Widzących wraz z prywatnymi gabinetami i salami medytacyjnymi. Na poziomie piątym jest jedna sypialnia i znajdująca się w wierzchołku piramidy sala medytacyjna. Przez wszystkie poziomy przechodzi kolumna, pusta w środku, sięgająca aż do komory medytacyjnej.

Wokół piramidy znajduje się lądowisko wraz z hangarami, magazyny oraz dwa budynki mieszkalne. Jeden dla personelu pomocniczego a drugi dla strażników kompleksu. Całość otoczona jest murem.

Dassaida

Na Dassaidzie mieście się siedziba Gwardii Inkwizycji. Budynek reprezentacyjno-administracyjny mieści oficjalne biura inkwizytorskie, areszt tymczasowy, sale przesłuchań i rozpraw w sprawach dotyczących przestępstw dokonywanych na terenie Dassaidy.

Siedziba Gwardii z zewnątrz wygląda prosto i surowo, tak by nie rzucać się bardzo w oczy. Za budynkiem stoją koszary, gdzie szkoleni są gwardziści. Budynek dzieli się na piwnicę, parter i pierwsze piętro.
W piwnicach budynku znajduje się niewielki pokój treningowy i parę miejsc do spania. Oprócz tego jest tutaj niewielkie archiwum, w którym przechowywane są różne, mniej znaczące dane.
Na parterze znajdują się biura, w których pracuje administracja dbająca o porządek w papierach. Pierwsze piętro jest zajmowane przez istoty piastujące wyższe stanowiska. Biura te są dostosowane do aktualnie piastujących te urzędy osób.

Szaty

Podczas oficjalnych wystąpień członkowie Inkwizycji noszą szkarłatne płaszcze bez rękawów i kapturów, spięte u szyi srebrnym ozdobnym łańcuchem z zapinką w formie logo Inkwizycji. Wielki Inkwizytor nosi złoty łańcuch i złote naszywki na ramionach.

Na co dzień członkowie Inkwizycji noszą czarne uniformy z naszywkami oznaczającymi przynależność do Łowców, Gwardii lub Widzących.

This site is not endorsed by Lucasfilm Ltd. or Disney and is intended for entertainment and information purposes only. The official Star Wars site can be found at www.starwars.com. Star Wars, the Star Wars logo, all names and pictures of Star Wars characters, vehicles and any other Star Wars related items are registered trademarks and/or copyrights of Lucasfilm Ltd., or their respective trademark and copyright holders.

All original content of this site, both graphical and textual, is the intellectual property of Brotherhood of the Sith – unless otherwise indicated.