Strażnicy Wiedzy

Przybyłeś na Khar Shian aby służyć Bractwu swoją wytrwałością, wiedzą i umiejętnościami. Musisz pamiętać, że gdy przekroczysz mury Cytadeli Strażników Wiedzy ścieżka, którą wybrałeś wstępując do Bractwa, nie ma dla nas znaczenia. Tutaj liczą się twoje umiejętności i predyspozycje, to, co rzeczywiście umiesz i chcesz robić.
Są cztery piony poszukiwania Wiedzy. Wszystkie jednakowo ważne, gdyż bez odnalezienia artefaktu i dostarczenia go na Khar Shian nie ma go jak zbadać. Wszystkie stopnie rang i specjalizacje stwarzają jeden spójny mechanizm, idealny układ spajający przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Sithów.

Założenia filaru wiedzy

Formacja ta zajmuje się archeologią i badaniem światów Sithów oraz znalezionych holocronów, artefaktów, zwojów, itd. Nie mniej ważnym aspektem pracy tej organizacji jest zgłębianie tajników Mocy poprzez studiowanie i badanie starożytnych zaklęć czy zapisków alchemicznych oraz rozwijanie i pogłębianie naszej wiedzy i zrozumienia na temat jej ścieżek.

Z działalnością LoreKeeperów powiązana jest ściśle praca Wywiadu Sithów. Szefem Agencji Wywiadowczej Sithów (SIA) jest LoreMaster Ariakan Ishmay. Wywiad współpracuje ściśle ze Strażnikami Wiedzy, przy poszukiwaniach rzadkich artefaktów Sithów, holokronów oraz wszystkiego co dla Bractwa ma wartość historyczną. Penetruje czarne rynki, sprawdza informacje, przeszukuje Holonet, ogłoszenia rynkowe. Obserwuje poczynania wroga na terenach Nowej Republiki i tych jakie pozostały po obaleniu Imperium Galaktycznego. Codziennością Wywiadu są także polityczne gierki i dezinformacja, a także eliminacja zagrożeń zewnętrznych dla Bractwa Sithów.

Rangi Strażników Wiedzy

Rangi mają charakter wewnętrzny i nie stanowią odbicia w rangach Bractwa Sithów. Rangi dzielimy następująco:
LoreKeeper
High LoreKeeper
Honorowy LoreKeeper
LoreMaster

Specjalizacje Strażników Wiedzy

Poszukiwacze – Sithowie, których głównym zadaniem jest odnajdywanie zapisków, artefaktów, podań, historii i dzieł związanych głównie z Sithami i Ciemną Stroną. To oni odnajdują artefakty rozsiane po galaktyce, pozyskują je i przywożą do Cytadeli Strażników Wiedzy. Poszukiwacz musi wykazywać się niezwykłymi umiejętnościami: łatwością pozyskiwania danych, wrażliwością na najmniejszy przejaw emanacji Mocy, wiedzą, jak postępować ze znalezionymi przedmiotami, przenikliwością, zmysłem organizacyjnym itd.
Kustosze – Odnalezione skarby trafiają pod lupy kustoszy, którzy opisują te przedmioty, kategoryzują je, odnajdują ich historię, szukają ich powiązań z resztą dziedzictwa Sithów, badają zaawansowanie wiedzy zgromadzonej w holokronach, sprawdzają autentyczność dostarczonych zapisków, katalogują zgromadzone materiały, robią ich kopie, digitalizują i dbają o właściwe dla danej rzeczy warunki przechowywania.

Badacze – Odnaleziony i opisany artefakt przechodzi w ręce badaczy. To ci ze Strażników Wiedzy, których poziom poznania Mocy jest znaczny. Magowie i alchemicy, przed którymi starożytne artefakty nie mają zbyt wielu tajemnic, którzy są w stanie wyrwać ukrytą w przedmiotach wiedzę, częstokroć kosztem własnego zdrowia i bezpieczeństwa. Działania te są więc niebezpieczne nawet dla wprawnego mistrza, toteż jest to specjalizacja niestety nie dla każdego.

Archeolodzy – Nie każdy artefakt da się zapakować do pudełka i przewieźć. Starożytne świątynie, grobowce dawnych Sithów, miejsca kultu, twierdze i inne budowle nadszarpnięte zębem czasu, zasypane popiołami zapomnienia tylko czekają, aż odnajdzie je ekspert potrafiący zbadać i nie zniszczyć. Odpowiednie przygotowanie i eksploracja wykopalisk to zadanie dla fachowca w dziedzinie archeologii. Z uwagi na to, iż dziedzictwo Sithów jest tak cenne, funkcję szefa zespołu można powierzyć tylko specjaliście po gruntownych studiach archeologicznych. Jest to też ścieżka dla tych Sithów, którzy źle się czują w zamkniętych pomieszczeniach Khar Shian.