Inkwizycja

Stoisz przed Cytadelą. Zdecydowałeś się wstąpić w szeregi Inkwizycji. Czekasz na blask płomieni? Krzyk torturowanych? Nie, bycie Inkwizytorem nie jest takie proste. To nie bezmyślne zadawanie bólu i wymierzanie spektakularnych kar. To odpowiedzialność za jedność Bractwa. Za jego istnienie, funkcjonowanie i bezpieczeństwo. Podołasz?

Czekają na ciebie trudne zadania, wymagające inteligencji, sprytu, finezji, opanowania, mądrości, spostrzegawczości, odwagi… Co potrafisz? Jak zadbasz o to, by Bractwo pozostało ścisłą tajemnicą? Dostrzeżesz rodzące się zagrożenie? Zdusisz w zarodku brak Lojalności? Możesz nazwać siebie wzorem, jakim powinien być dla członków Bractwa członek Inkwizycji ? Jeśli tak – witaj w naszych szeregach.

I nie zawiedź Bractwa.

Zadania Inkwizycji

Inkwizycja jest elitarną organizacją, zapewniającą Bractwu sprawne funkcjonowanie poprzez utrzymywanie jego istnienia w ścisłej tajemnicy, zapewnienie spokoju wewnątrz Bractwa oraz na światach przez BotS kontrolowanych, zwalczanie zagrożeń zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W rękach Inkwizycji znajduje się aparat policyjny i jednostka kontrwywiadowcza.

Struktura Inkwizycji

Na czele Inkwizycji stoi Wielki Inkwizytor (Grand Inqusitor).

Członkowie Bractwa Sithów pełnią swe role w trzech grupach:

Łowcy (Hunters) – grupa odpowiedzialna za ochronę Bractwa przez zagrożeniami zewnętrznymi. Łowcy skupiają się głównie na działaniu skrytobójczym, po cichu likwidując cele stanowiące niebezpieczeństwo dla Bractwa. Praca wymagająca delikatności działań i metod, nieuchwytności oraz sprytu. Współpracują z Wywiadem i Kontrwywiadem. Ich siedziba znajduje się w Cytadeli na Ziost.

Gwardia (Guards) – skupiona na załatwianiu spraw wewnątrz Bractwa i na światach mu podległych. Ich główna siedziba mieści się na Dassaidzie. Koordynują działania aparatu policyjnego oraz kontrwywiadowczego. Działają bardziej otwarcie i oficjalnie, choć nie zawsze.

Widzący (Seers) – to osoby, które zajmują się szukaniem informacji, obserwacją, analizą i łączeniem faktów mogących zainteresować Inkwizycję, sprawdzaniem ich wiarygodności, odsiewaniem fałszywych donosów itp. Grupa ta skupia także istoty mające poprzez Moc wgląd w przyszłość. Prowadzą również przesłuchania, które niekoniecznie są powiązane z torturami, a raczej z wpływem poprzez Moc na osoby przesłuchiwane, umiejętnością odróżnienia prawdy od fałszu, grania na strunach psychiki. Jest to też miejsce dla alchemików i naukowców, którzy mogą w laboratoriach tworzyć nowe specyfiki zarówno dla przesłuchiwanych, jak i dla pozostałych dwóch grup Inkwizycji. Lub przeprowadzać badania na tym, co z przesłuchiwanych zostało. Ich siedziba mieści się na Krayiss II.