Rangi Bractwa

Dark Lord / Lady of the Sith

Mroczny Lord lub Mroczna Lady Sithów to przywódca Bractwa. Przewodniczy Radzie Lordów i ma głos decydujący we wszelkich sprawach dotyczących zarówno całego Bractwa, jak i kariery jego poszczególnych członków. Zgodnie z tradycją pradawnych Sithów może być tylko jeden Mroczny Lord w danym czasie. Każdej osobie, która jest lub była Mrocznym Lordem lub Mroczną Lady Sithów przysługuje tytuł „Darth”, choć decyzją panującego Mrocznego Lorda lub Mrocznej Lady Sithów może zostać nim nagrodzony również dowolny Lord lub Lady Sithów.

Sith Lord / Lady

Lord lub Lady Sithów to praktycznie najwyższa możliwa do osiągnięcia w Bractwie ranga. Osoby te są szczególnie uprzywilejowane – są pełnoprawnymi członkami Rady Lordów. Podczas jej zebrań mają możliwość wpływu na losy Bractwa i podejmowania najważniejszych dla niego decyzji. Tak samo jak Mistrzowie, szkolą oni swoich Uczniów i podejmują podstawowe decyzje odnośnie ich losu. Może dalej rozwijać swe talenty w obrębie posiadanej rangi, poznając do czterech dodatkowych aspektów wiedzy Sithów. Godność Lorda Sithów może uzyskać Mistrz Sithów, któremu Rada Lordów lub Mroczny Lord Sithów powierzy odpowiednio istotną funkcję. Godność Lorda Sithów może uzyskać również Mistrz Sithów spełniający inne wyznaczone przez nich warunki.

Sith Master

Sith, który osiągnął mistrzostwo w jednej z trzech dziedzin tradycji Sithów. Gotów jest do nauczania innych i może szkolić własnych Uczniów. Zachęca swoich podopiecznych oraz innych Braci do zgłębiania wiedzy i starania się o awans. Daje przykład swoim zachowaniem i wiedzą. Mistrz lub Mistrzyni Sithów ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Rady Lordów, gdzie ma głos doradczy. Może dalej rozwijać swe talenty w obrębie posiadanej rangi, poznając do czterech dodatkowych aspektów wiedzy Sithów. Mistrz Sithów powinien poszukać sobie przynajmniej jednego Ucznia – członka Bractwa Sithów mającego niższą rangę. Pomaga on swojemu podopiecznemu zorganizować czas w Bractwie Sithów poprzez zlecanie mu zadań i projektów oraz nadzoruje jego postępy i zachowanie. Reprezentuje go też przed Radą. Mistrzowie zobowiązani są do dbania by ich Uczniowie znali zasady panujące w Bractwie i ich przestrzegali. Powinni też pomagać swoim podopiecznym w rozwijaniu się w Bractwie.

Sith Manipulator / Executor / Destructor

Wysoki rangą Sith, którego jedynie krok dzieli od osiągnięcia godności Mistrza. Intensywnie rozwija znajomość wielu technik Mocy ze wszystkich ścieżek tradycji Sithów, skupiając się na tych, które zaniedbywał, gdy rozwijał swą główną specjalizację. Powinien też zacząć rozglądać się za kandydatem na Ucznia, którego weźmie pod opiekę, gdy już zostanie Mistrzem. Zależnie od wybranej dziedziny tradycji Sithów, Brat lub Siostra przyjmuje tytuł Manipulatora, Egzekutora lub Destruktora Sithów.

Sith Sorcerer / Assassin / Knight

Doświadczony Sith, wysoce wyspecjalizowany w wybranej ścieżce Mocy. Stara się rozwinąć w sobie dewizy Bractwa tak, by świecić przykładem członkom o niższych rangach. Zależnie od wybranej dziedziny tradycji Sithów, Brat lub Siostra przyjmuje tytuł Maga, Skrytobójcy lub Rycerza Sithów.

Sith Warlock / Shadow / Duelist

Sith, który chwilowo nie zgłębia dalej wybranej specjalizacji, poświęcając w zamian swój czas na lepsze rozwinięcie dotychczas ledwo poznanych ścieżek Mocy. Jednocześnie wykazuje się inicjatywą, chęciami i umiejętnościami. Zależnie od wybranej dziedziny tradycji Sithów, Brat lub Siostra przyjmują tytuły Czarownika, Cienia lub Szermierza Sithów.

Sith Adept / Stalker / Warrior

Sith, który osiągnął już znaczną biegłość w jednej z trzech dziedzin tradycji Sithów, choć jego pozostałe umiejętności nie są równie rozbudowane. Zrozumiał też wszystkie trzy dewizy Bractwa: Lojalność, Dostojność, Wiedzę, a także cieszy się znaczną swobodą działania. Zależnie od wybranej dziedziny tradycji Sithów, Brat lub Siostra przyjmują tytuły Adepta, Inwigilatora lub Wojownika Sithów.

Sith Mystic / Infiltrator / Marauder

Sith, który zgłębił kolejne tajniki wybranej dziedziny tradycji Sithów, a także rozumie już dwie z dewiz Bractwa: Lojalność, Dostojność, Wiedzę. Od tej rangi przełożeni nie obawiają się powierzać mu samodzielnych zadań poza dominium Sithów. Ma obowiązek posiadać własny miecz świetlny. Zależnie od wybranej dziedziny tradycji Sithów, Brat lub Siostra przyjmują tytuły Mistyka, Ifiltratora lub Siepacza Sithów.

Sith Acolyte

Sith, który ściślej specjalizuje się w jednej z dziedzin tradycji Sithów. Orientuje się już dobrze w zasadach funkcjonowania Bractwa. Ważne też, by zrozumiał przynajmniej jedną z trzech jego dewiz: Lojalność, Dostojność lub Wiedzę. Zgłębia tajniki Mocy i dopiero testuje swoje umiejętności, jest też nadal pod ścisłym nadzorem personelu Akademii. Bratu lub Siostrze mającym tę rangę wolno ubiegać się o zostanie Uczniem któregoś z Lordów lub Mistrzów Sithów. Może używać miecza świetlnego użyczonego przez Akademię Walki lub przełożonego. Na podobnej zasadzie ma prawo korzystać z pozostałych zasobów Bractwa Sithów. Od tej rangi wzwyż każdy członek Bractwa zobowiązany jest płacić składki. Od momentu uiszczenia pierwszej ma prawo do konta pocztowego w domenie sith.pl

Sith Initiate

Sith, który rozpoczął podstawowe szkolenie w Akademii i stał się pełnoprawnym członkiem Bractwa. Moc rozumie lepiej, niż kiedy był tylko kandydatem i zaczyna poznawać podstawy dwóch spośród trzech dziedzin tradycji Sithów: walki i dowodzenia, magii i alchemii lub iluzji i skrytobójstw. Musi jednak się wiele nauczyć o Mocy i Bractwie. Poznaje zwyczaje Zakonu Sithów i reguły w nim panujące. Jeżeli przejdzie wszystkie testy i uniknie śmierci z rąk skorych do gniewu instruktorów Akademii, ma szansę tytułować się prawdziwym Sithem. Wolno mu korzystać tylko z treningowych mieczy Sithów. Nowicjusz Sithów widnieje na liście członków Bractwa i ma dostęp do zamkniętej części jego forum. Nie płaci jeszcze składki członkowskiej, wymaga się jednak od niego żywego uczestnictwa w życiu organizacji. By uzyskać godność Nowicjusza trzeba złożyć poprawne podanie o przyjęcie do Akademii Sithów.

Rangi Honorowe

Ojciec Założyciel

Ojcowie założyiele Bractwa Sithów to Darth Freejack, Darth Elbrun, Lady Jenth, Lord Gandalf oraz Lord Xeovar. Z uwagi na niezaprzeczalne znaczenie dla funkcjonowania naszej organizacji po dziś dzień, każdemu z opuszczających ją Ojców Założycieli automatycznie przysługują wszelkie prawa i przywileje honorowego Lorda lub Lady Sithów – zachowuje on swój dotychczasowy dostęp do forum Rady Lordów, gdzie może wyrażać swe zdanie jak pełnoprawny Lord Sithów, jak i dostęp do reszty forum Bractwa.

Sith Lord / Lady

Opuszczający Bractwo Lord lub Lady Sithów może otrzymać tytuł honorowy Lorda lub Lady z rąk Mrocznego Lorda Sithów, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Lordów. Tytuł ten jest przyznawany jedynie najwybitniejszym z Lordów, którzy wywarli trwały wpływ na Bractwo. To wielkie wyróżnienie, gdyż taki Lord Sithów zachowuje swój dotychczasowy dostęp forum Rady Lordów, gdzie może wyrażać swe zdanie jak pełnoprawny Lord Sithów, jak i do reszty forum Bractwa. Jest to też tytuł przyznawany najwybitniejszym osobistościom związanym z „Gwiezdnymi wojnami”, choć w ich przypadku dostęp do forum nadawany jest tylko i wyłącznie na ich wyraźne życzenie i nie wiąże się z posiadaniem głosu w obradach Rady.

Sith Master

Opuszczający Bractwo Mistrz lub Mistrzyni Sithów może otrzymać honorowy status Mistrza lub Mistrzyni z rąk Mrocznego Lorda Sithów, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Lordów. Zachowuje on dostęp do forum Imperium Sithów. Zawsze będzie też mile widziany ponownie w szeregach aktywnych członków Bractwa, a w razie powrotu przywrócona mu zostanie godność Mistrza Sithów. Jest to też tytuł honorowy przyznawany wybitnym osobistościom związanym z „Gwiezdnymi wojnami”.

Sith Acolyte

Opuszczający Bractwo Sith może otrzymać honorowy status Akolity z rąk Mrocznego Lorda Sithów, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Lordów. Zachowuje on dostęp do forum Imperium Sithów. Zawsze będzie też mile widziany z powrotem w szeregach aktywnych członków Bractwa, a w razie powrotu otrzyma godność ustaloną przez Radę Lordów. Jest to też tytuł przyznawany wybitnym osobistościom związanym z „Gwiezdnymi wojnami”.

Sygnaturki Bractwa

Celem jasnej i klarownej identyfikacji statusu w hierarchii Bractwa Sithów, wszyscy jego członkowie, kandydaci na członków i zwolennicy zobowiązani są używać na forum i w mailach dotyczących spraw Bractwa odpowiednich sygnaturek. Dla przykładu, młody Darth Krayt, a raczej wciąż A’Sharad Hett posiadający rangę Sith Knight miałby sygnaturkę: A’Sharad Hett, Knight from the Brotherhood of the Sith. Do sygnaturki można dodać jedną z piastowanych funkcji. Zatem gdyby A’Sharad Hett oprócz bycia Rycerzem Sithów był też, dajmy na to, Marszałkiem Floty Sithów, miałby sygnaturkę: A’Sharad Hett, Knight and Fleet Marshal from the Brotherhood of the Sith.

Do sygnaturki można załączyć nie przekraczający dwóch linijek długości cytat oraz trzecią linijkę, w której znajdzie się informacja o pochodzeniu cytatu. Poniżej można załączyć stosowne userbary Bractwa w ilości dowolnej.

A tak powinny kolejno wyglądać wszystkie sygnaturki:

A’Sharad Hett, Follower of the Brotherhood of the Sith A’Sharad Hett, Initiate from the Brotherhood of the Sith A’Sharad Hett, Acolyte from the Brotherhood of the Sith A’Sharad Hett, Mystic/Infiltrator/Marauder from the Brotherhood of the Sith A’Sharad Hett, Adept/Stalker/Warrior from the Brotherhood of the Sith A’Sharad Hett, Warlock/Shadow/Duelist from the Brotherhood of the Sith A’Sharad Hett, Sorcerer/Assassin/Knight from the Brotherhood of the Sith A’Sharad Hett, Manipulator/Executor/Destructor from the Brotherhood of the Sith A’Sharad Hett, Master from the Brotherhood of the Sith Krayt, Lord of Torment from the Brotherhood of the Sith Darth Krayt, Dark Lord of the Brotherhood of the Sith