shasaShasa była wrażliwą na Moc Selkathką, żyjącą w okresie Wojny Domowej Jedi. Ostatniego roku wojny, Shasa wraz z większą grupą obiecującej młodzieży Selkathów została zwabiona do Ambasady Imperium Sith na rodzimej planecie Selkathów, Manaan, przez Iridoniańskich najemników.

Sithowie przekonali młodych Selkathów by przyłączyli się do nich. Wkrótce potem przewodzący ambasadzie Mistrz Ciemnych Jedi zaczął nauczać ich ścieżek Ciemnej Strony Mocy. Głównym celem Sithów było stworzenie na Manaan marionetkowego rządu, który dałby im władzę nad wydobyciem leczniczej substancji kolto.

Wkrótce Shasa spotkała pozbawionego tronu Dartha Revana, który przeczesywał ambasadę z polecenia ojca Shasy – Shaelasa oraz ambasadora Republiki – Ronalda Wanna. Tutaj legenda o Lordzie Revanie jest niejednoznaczna. Wedle jednej z wersji, Lord Sith zabił próbujących mu przeszkodzić młodych Selkathów, a wedle innej pochwalił ich postępy w poznawaniu Ciemnej Strony Mocy i udał się dalej. Wedle jeszcze innej Darth Revan próbował przekonać Shasę by porzuciła Sithów. Jednak udało mu się to dopiero, gdy znalazł konającego Galasa, przyjaciela Shasy. Młody Selkath poprosił Revana żeby przekonał Shasę, że Sithowie mają złe zamiary, wręczając mu pamiątkę z dzieciństwa którą dał Shasie gdy byli dziećmi. Revan wręczył przedmiot młodej Selkathce, która niestety porzuciła Ciemną stronę Mocy, zdradzając Sithów.

Najprawdopodobniej wersja o zabiciu Shasy nie jest prawdziwa, gdyż po wygnaniu Sithów z Manaanu miała ona założyć Zakon Shasy, organizację mającą szkolić wrażliwych na Moc Selkathów. Fakt, że nie przyłączyli się oni do Zakonu Jedi sugeruje, że jednak coś z nauk Sithów pozostało z Shasą do końca jej życia.