„Today, I will be reborn – like the Empire, whose incarnation I have conceived and incubated. Today I will bring forth… the Empire Reborn.”

 

hethrirHethrir urodził się na planecie Firrere, zamieszkanej przez istoty humanoidalne, różniące się od typowego przedstawiciela gatunku ludzkiego kolorem skóry i włosów oraz kształtem twarzy.

Od najmłodszych lat wyróżniał się z grona swoich pobratymców, zarówno poprzez swoje cechy przywódcze, jak i nieodkryty jeszcze talent posługiwania się Mocą. Po pewnym czasie stał się faktycznym liderem Firrerańczyków i przekonał mieszkańców planety do rozpoczęcia podboju sąsiednich planet.

W tym okresie Hethrir poznał Rillao, która została później jego żoną, a niedługo potem oboje zetknęli się z Lordem Vaderem, który poszukiwał nowych uczniów. Zarówno w Hethrirze, jak i w Rillao wyczuł wielki potencjał, a oni bardzo szybko ulegli jego wpływowi. W niedługim czasie stali się uczniami Mrocznego Lorda.

Hethrir uczył się wyjątkowo szybko i wykazał wielki talent w posługiwaniu się Ciemną Stroną. Zbudował również wyjątkowy miecz, który aktywował się tylko i wyłącznie przy użyciu Mocy. Rillao była dużo słabsza i bardziej pociągały ją lecznicze i mediacyjne aspekty Mocy. Vader wiązał jednak duże nadzieje z ich potomkiem, gdyż był przekonany, iż dziecko to będzie potężne i biegłe w Mocy.

Rillao, zdając sobie sprawę, iż jej mąż coraz bardziej się od niej oddala, zdecydowała się uciec od niego ze swym nienarodzonym jeszcze potomkiem, aby nie uległo ono w przyszłości wpływom Ciemnej Strony i Vadera. Wkrótce urodziła syna, Tigrisa. Hethrir porwał go, uwięził Rillao i oddał dziecko swemu mistrzowi.

Lord Vader był jednak rozczarowany faktem, iż chłopak nie wykazuje żadnych oznak wrażliwości na Moc. Oddał go zatem ojcu, a ten uczynił syna swym niewolnikiem. Wtedy też uczeń Lorda Sith, aby zatrzeć niemiłe wrażenie swojej „porażki”, postanowił udowodnić, iż jest lojalny wobec niego i całego Imperium.

Hethrir uprowadził frachtowiec przewożący Firrerańczyków i dokonał na nich rzezi. Jednakże w dalszym ciągu uważał, iż jest to niewystarczający dowód swego całkowitego posłuszeństwa, dlatego wydał zgodę na biologiczną zagładę swojej rodzimej planety i wszystkich jej mieszkańców. Vader, widząc oddanie swego ucznia, mianował go Pełnomocnikiem Sprawiedliwości i powierzył mu stację kosmiczną Crseih, która w dosyć szybkim czasie stała się otoczonym ponurą sławą więzieniem, gdzie Hethrir okrutnie i bez skrupułów torturował więźniów.

Po upadku Imperium początkowo postanowił działać sam. Na pokładzie swojej stacji skierował się ku krańcom galaktyki, gdzie oddał się planowaniu zjednoczenia terytoriów imperialnych pod swoimi rządami. Aby to osiągnąć, postanowił wykorzystać organizację „Odrodzone Imperium”, którą sam założył i kierował. Pieniądze na prowadzenie organizacji pozyskiwał z handlu niewolnikami, dodatkowo wykorzystywał liczne kontakty, które posiadał jako wysoki imperialny urzędnik. To wszystko jednak okazało się niewystarczające i Mroczny Jedi musiał nawiązać współpracę z innym pretendentem do opustoszałego tytułu władcy Imperium. Tym nowym sojusznikiem został admirał Galak Fyyar.

hethrir2W tym samym czasie Hethrir rozpoczął szkolenie swego pierwszego ucznia, dawnego padwana z Akademii Jedi na Yavin IV, Desanna. Wkrótce Desann wraz z Fyyarem ułożyli plan zniszczenia Jedi przy użyciu „Odrodzonych” – zwykłych ludzi, którzy dzięki eksperymentom zyskali wrażliwość na Moc. Niestety, brawurowy atak na Yavin IV okazał się porażką i zakończył się śmiercią zarówno admirała, jak i Desanna. Po raz kolejny Hethrir musiał się ukryć.

Jednak ułożenie kolejnego planu zajęło mu niewiele czasu. Tym razem postanowił skorzystać z pomocy tajemniczej istoty o imieniu Waru, z którą nawiązał kontakt wiele lat wcześniej, a która pochodziła z innego wymiaru. Zawarta między nimi umowa miała zagwarantować Hethrirowi niewyobrażalną potęgę, bowiem Waru posiadał możliwość otwarcia portalu Mocy, jednak można było to osiągnąć jedynie poprzez poświęcenie energii wrażliwych na Moc dzieci. Szukając odpowiednich kandydatów, zdesperowany Hethrir postanowił uprowadzić dzieci Leii i Hana Solo. Porwanie trójki rodzeństwa się powiodło, jednak próba przeciągnięcia ich na Ciemną Stronę Mocy okazała się kolejną porażką Mrocznego Jedi. W tej sytuacji postanowił ofiarować Waru najmłodszego z dzieci Solo, jednak zamiast tego sam poniósł śmierć pochłonięty przez Waru.

 

 

Informacje o tej postaci można również znaleźć w:

  1. Star Wars: Galaxies – gra MMORPG stworzona przez Sony Online, opublikowana oryginalnie w 2003 r.
  2. Kryształowa gwiazda – książka autorstwa Vondy McIntyre, oryginalnie opublikowana w 1995 r., przetłumaczona na j. polski i wydana w 1996 r. przez wydawnictwo Amber.