„Nudziłem się… dlatego stworzyłem Wszechświat.”

holoerrorDaiman to jeden z najpotężniejszych Sithów, żyjących pod koniec Nowych Wojen Sithów. Był młodszy bratem Odiona, a zarazem jego zaciekłym rywalem. Znany z tego, że miał ogromne mniemanie o sobie, otrzymał przydomek Daimana, Twórcy Wszystkiego. Gorliwy wyznawca solipsyzmu, uznający wojnę za rozrywkę. Gloryfikował samego siebie, głęboko wierząc, iż on był nie tylko centrum, ale również twórcą Wszechświata. Wierzył, że tylko on, jako Sith, jest jedyny i prawdziwy, a rzeczywistość, która go otaczała, była jego tworem jego wyobraźni. Twierdził, że wszystko, co się dzieje, działa po lub przeciw jego myśli.

Jego prawe oko było niebieskie, a lewe żółte. Gdy używał Ciemnej Strony Mocy, obydwa mieniły się żółcią.

Rządził Daimanatem, obszarem w sektorze Grumani. Jako stolicę Daiman wyznaczył planetę Darkknell, zaś centrum administracyjnym zostało miasto Xakrea. W Xakrea otworzył ośrodek badawczy, rozwijający technologię pozwalającą mu na niekończącą się walkę ze swoim starszym bratem, Odionem. Na planecie Chelloa zaczął wydobywać cenne rudy baradium, całkowicie pozbawiając ją złóż tego minerału.