Zhol kash dinora. Ja’ak.

It is done. I am free.

 

Dathka Graush był Lordem Sithów, który żył siedem tysięcy lat przed bitwą o Yavin. Panujący po królu Adasie, był jednym z przywódców walczących ze sobą w nieustającej wojnie domowej. Graushowi udało się pokonać rywalizujące ze sobą armie, przejąć władzę nad większością Korribanu i utrzymać ją przez kilka dziesięcioleci.

Wykorzystywał on Alchemię Sithów do stworzenia armii nieumarłych, która pomogła mu utrzymać rządy na planecie.

Za życia nakazał też sithyjskim magom usunąć i zastąpić swoje serce koncentrującym Moc kryształem. Kryształ ów, zwany Sercem Grausha, miał po śmierci zapewnić temu krwawemu władcy powrót do świata żywych poprzez opętanie nieświadomej ofiary, która dotknęłaby zawierającego duszę Sitha artefaktu.

Dathka Graush padł ofiarą skrytobójców i został pochowany w Dolinie Golg na Korribanie wraz ze swym mieczem, holokronem i cennym kryształem.

Sześć miesięcy przed bitwą o Yavin uciekający przed imperialnym patrolem pirat nazwiskiem Naz Felyood rozbił się na Korriban. Zrządzeniem Mocy dostał się do grobowca Lorda Grausha i skradł z niego miecz, holocron oraz – co najważniejsze – Serce Grausha. Z czasem duch króla Sithów opętał pirata i sprawił, że jego nieumarła armia powstała na nowo. Jednak podczas ataku na pozostałości załogi Felyooda Serce zaginęło, uwalniając tym samym kapitana od wpływu Grausha.

 

Informacje o tej postaci można również znaleźć w:

  1. „Korriban: planet of the lost souls”– artykuł oryginalnie opublikowany na stronie Wizards of the Coast.