darth jadusTen pochodzący najprawdopodobniej z planety Dromund Kaas Lord Sithów żył w okresie Wielkiej Wojny Galaktycznej. Darth Jadus posiadał córkę, która jednocześnie była jego jedyną Uczennicą. W czasach, kiedy otwarty konflikt pomiędzy Imperium Sithów a Republiką przerodził się w subtelniejszą Zimną Wojnę, Lord Jadus zdołał zdobyć dla siebie miejsce w Mrocznej Radzie. Jako członek Rady objął zwierzchność nad Wywiadem Imperium, którym zarządzał przez sieć swoich doradców i pośredników. Jadus charakteryzował się niezwykłą, jak na Lorda Sithów motywacją. Nie kierował się małostkowością i namiętnościami, a jedynie dążył do uzyskania perfekcji. Te jego cechy budziły w innych radnych szczery niepokój. Takie niestandardowe postępowanie utrudniało innym Sithom przewidywanie jego zamiarów.

Otwartość działań i koncentracja na dążeniu do doskonałości były w przypadku Jadusa jedynie pozorem. Nie był również ślepo wierny Imperium Sihtów. Chciał jego reformy, a żeby ją zrealizować musiał dysponować bronią, której mógłby użyć przeciwko każdemu, kto by mu się sprzeciwił. Dlatego pracował nad Eradicatorami – technoorganicznymi platformami orbitalnymi przeznaczonyim do wydajnego bombardowania powierzchni. Współpracował też z terrorystyczną grupą Eagle. Wiadomo, że po tym gdy sfingował swoją śmierci i zniszczył zapasy gazu shvash, miał zamiar wyeliminować członków Mrocznej Rady. Plany nie powiodły się. Darth Jadus został zdemaskowany, a następnie pokonany przez agenta o kryptonimie Szyfr 9. Agent ten doprowadził również do zniszczenia Eradicatorów.

Dalsze losy Lorda Sithów pozostają niejasne, a informacje na ich temat są skrajnie różne. Według jednej z wersji przypuszcza się, że Darth Jadus został usunięty z szeregów Mrocznej Rady i skazany na wygnanie. Inne doniesienia sugerują, że Szyfr 9 pojmał Lorda Jadusa i sprowadził przed oblicze Rady. Modyfikacją tej ostatniej wersji jest domniemanie, że Jadus zdołał przeciągnąć agenta na swoją stronę, a następnie ukrył się, wykorzystując go do wywierania dalszych wpływów na Wywiad Imperium.