„I have heard the arguments for continuing to work closely with her, and the arguments to sever ties. While I confess I am not overly fond of the former, and have made little secret of my opinion, neither do I think it is time for the latter. The best way to win is to cover all angles of the situation. And so Kesh and the Circle of Lords will invite Abeloth to our world. We shall give her a grand welcome, with feasting, and arts, and displays of our proud and powerful culture. And, we will watch, and learn, and listen.”

 

Darish Vol był wrażliwym na Moc człowiekiem urodzonym w roku 36 BBY na planecie Kesh. Zgłębiał tam tajniki używania Ciemnej Strony Mocy wychowując się w tzw. Zaginionym Plemieniu Sithów. Była to organizacja powstała z inicjatywy potomków Sithów z okresu Wielkiej Wojny Hiperprzestrzennej, którzy to niegdyś rozbili się na tej planecie. Ostatecznie po wielu latach politycznych machinacji, skrytobójczych prób i innych tego typu atrakcji, Darish Vol został Wielkim Lordem swojego plemienia oraz jednocześnie przewodniczącym jego Rady.

W roku 41 ABY na planetę spadła Sithyjska Sfera Medytacyjna o nazwie „Statek”. Nawiązała ona poprzez Moc kontakt z młodą Vesterą Khai. Po tych wydarzeniach Rada plemienia uznała, że Vestera powinna przejść formalne szkolenie Sithów. Darish nie był zbyt przekonany do tego pomysłu, ale ostatecznie wyraził na to zgodę. Vestera Khai została oddana pod opiekę Lady Olaris Rhea.

Przybycie sfery sporo zmieniło w życiu plemienia. „Ship” wydatnie wspomagał wysiłki plemienia i wynajdywał przelatujące w nadprzestrzeni samotne statki. Te ostatnie były potem atakowane przez Sithów i włączane w tworzoną przez nich flotę. Z biegiem czasu Sithowie zaczęli też wdzierać się coraz głębiej w galaktyczną przestrzeni.

Kiedy w 43 ABY Luke Skywalker dotknął artefakt znany jako Kodeks Aing-tii wywołał echo w Mocy dość silne by dotarło do przestrzeni Zaginionego Plemienia. Tam też „Ship” uświadomił Volowi zagrożenie jakie stanowi dla niego Skywalker. Darish Vol rozkazał Lady Olaris zebrać odpowiedni zespół bojowy i wyeliminować Luka. Plany te jednak zostały zmienione nagłym zniknięciem „Shipa”. Wiedziony zewem Mocy opuścił planetę a Lady Olaris i jej zespół dostali zadanie odszukania zaginionej sfery.

Niestety, zespół nie wywiązał się ze swoich zadań. Nie zdołali pokonać Skywalkera, a w czasie poszukiwań sfery natknęli się na potężną przedstawicielkę Ciemnej Strony o nazwie Abeloth. Z nim też nie byli sobie w stanie poradzić. Ostatecznie jednak Abeloth skontaktowała się z Zaginionym Plemieniem i zaproponował im rozejm w imię pokonania ich wspólnego wroga, czyli Jedi. Darish Vel zwołał natychmiast obrady rady żeby omówić ten problem, ale tym czasem na orbitę Kesh przybyła właśnie Abeloth w towarzystwie Saber Gavar Khai. Darish oświadczył, że Sithowie zgadzają się na przymierze, ale potrzebują najpierw trzeci dni na przygotowania. Porozumienie ostatecznie zawarto.

Nie okazało się ono jednak zbyt trwałe. Już pierwszej nocy Abeloth przeprowadziła atak na umysł Darisha Vola, próbując go zabić. Nie udało się jej to jednak lecz zanim wyczerpany walką Vol zdołał powiadomić swoje siły o tym co zaszło Abeloth zaatakowała planetę czyniąc ogromne szkody zarówno w ludziach jak i sprzęcie. Ostatecznie zdołała również uciec.

Jednak w tle tych wszystkich wydarzeń część sił Darisha zajmowała się infiltracją rządu Curuscant, gdzie też udało się Sithom zająć naprawdę wysokie stanowiska. Co więcej planeta została opuszczona, na rozkaz samego Skywalkera, przez Jedi. Uważał on, że Jedi nie powinni zajmować się polityką i, że są potrzebni zupełnie gdzie indziej. To wszystko znacząco poszerzyło pole do manewru Sithom. Przywódca Sith na Coruscant, Wielki Mistrz Ivaar Workan, powiadomił o tych sukcesach Darisha, zaznaczając jednocześnie, że obawia się, że najnowsza Coruscańska senator, Rokari Kem, może domyślać się istoty machinacji Sithów. Darish Vol nie był zbyt zachwycony obawami Wielkiego Mistrza i postanowił pozbyć się zagrożenia ze strony Rokari Kem osobiście. Jednak kiedy przybył na Coruscant, Kem okazała się być samą Abeloth. Stoczyli oni z sobą pojedynek, jednak tym razem zakończył się on przegraną Wielkiego Lorda. Darish Vol zginął ostatecznie poprzez dekapitację.