zakleciazdathomiryZaklęcie Wchłaniania Energii

Zaklęcia te moga być aktywne przez cały czas trwania wybuchu energii. Jest to rodzaj zaklęć pozwalających wiedźmie wchłonąć energię z istot żywych, a także wchłonąć lub rozproszyć energię z wyładowań, takich jak na przykład Błyskawice Mocy, a potem użyć tej energii w walce bądź do leczenia. Zaklęcie może być rzucone natychmiast oraz nie musi być rzucane bezpośrednio (czyli gdy tylko wiedźma wyczuje nadchodzący atak, może rzucić zaklęcie, a obrażenia spowodowane atakiem zostaną zredukowane nawet do zera).

Zaklęcie Ulgi

Pozwala wiedźmie zredukować ból z odniesionej rany, aż do takiego poziomu, że może działać jakby nie była zraniona. Zaklęcie to nie leczy, a pozwala tylko ignorować skutki ran.

Zaklęcie Siły

Zaklęcie to jest odpowiednikiem mocy Jedi “Wyostrzenie Zmysłów”. Podwyższa ono jeden z atrybutów, jak siła czy szybkość. Działa przez określony czas i jest bardzo przydatne podczas toczenia pojedynków, ponieważ automatycznie zwiększa szansę na zwycięstwo.

Istota Zrozumienia

To zaklęcie pozwala wiedźmie zrozumieć bestie, zwierzęta oraz inne stworzenia, a także komunikować się z nimi.

Zaklęcie Świadomości

Zaklęcie Świadomości, podobnie jak w przypadku Jedi, jest bardzo niebezpieczne. Różnica polega na skupieniu w sobie siły w sposób fizyczny. Wiedźma musi skoncentrować w sobie większość siły, aby wznieść się na wyższy stopień Świadomości. Wiedźmy nie posiadają naturalnego, wrodzonego zmysłu postrzegania niebezpieczeństwa, co zdecydowanie potęguje zagrożenie wynikające z używania tego zaklęcia.

Zaklęcie Oderwania

Bardzo potężne zaklęcie pozwalające wiedźmie wszystkimi zmysłami postrzegać otaczające ją formy życia. Wraz z Zaklęciem Świadomości tworzy mentalną sieć, która działa mniej więcej jak radar.

Zaklęcie Poszukiwania

Inne równie potężne zaklęcie wymagające ogromnej koncentracji i oddania się medytacjom. Pozwala ono na odszukanie żądanego celu w przestrzeni i czasie. Zasięg zaklęcia zależy od umiejętności, długości koncentracji oraz stopnia znajomości poszukiwanej osoby czy przedmiotu przez osobę, która rzuca to Zaklęcie (pomocne są tutaj: pokrewieństwo, przyjaźń, itp.). Trudność tego Zaklęcia wynika oczywiście z odległości, w jakiej dana istota / przedmiot się znajduje. Im częściej się przemieszcza, tym trudniej dokonywać obserwacji.

Zaklęcie Otwartego Umysłu

Najtrudniejsze zaklęcie do wytłumaczenia i analizy. Pozwala odprawiającemu zupełnie “otworzyć” umysł innej osoby. Zaklęcie to jest często stosowane przy łączeniu się w pary. Partnerzy rzucają wtedy to zaklęcie na siebie nawzajem. Informacje zdobyte w ten sposób wiedźma czy mag zobowiązani są zatrzymać dla siebie.

Zaklęcie Wsparcia

Niezwykle przydatne zaklęcie pozwalające na swoisty transfer siły w ciało innej wiedźmy. Prowadzi to do zwiększenia wszystkich atrybutów, jednak kosztem tymczasowego obniżenia siły wiedźmy rzucającej Zaklęcie.

Zaklęcie Światła

Kilka słów, których wypowiedzenia wymaga to zaklęcie, nie zawsze obchodzi się bez ofiar… często użycie Błyskawicy Mocy pozostawiało na ciele wiedźmy blizny. Zdarzały się także przypadki śmierci zarówno zaatakowanego jak i agresora.

Zaklęcie Wiatru

Cała trudność zaklęcia wynika z natężenia i szybkości wiatru oraz obszaru, na jakim wieje.

Zaklęcie Tarczy

Najlepsze zaklęcie obronne. Tworzy mylące wroga pole energii, swoistą barierę, która zdolna jest wchłonąć lub odbić atak energii (nawet taki, którego wiedźma nie zdołała zauważyć).

Tak długo jak wiedźma pozostaje skoncentrowana oraz przebywa w kręgu utworzonej przez siebie bariery, może blokować lub odbijać ewentualne ataki, ale zaklęcie bardzo szybko wysącza z niej energię.

Zaklęcie Imitacji

Zaklęcie Sióstr Nocy. Pozwala stworzyć tak wierną iluzję, że wpływa ona na umysł wroga, obrazując mu inną wersję rzeczywistości. Dobrze wykonane zaklęcie sprawia, że osoba tworząca iluzję wygląda niemal idealnie tak jak sobie tego życzy. Można również spotkać się z plotkami, że Siostry Nocy używają mgiełek oparów feromonów, które potrafią wprowadzić w stan upojenia każdego niemal mężczyznę, co wzmaga działanie czaru.

Zaklęcie Czerpania Energii

W czasie pobytu na planecie zaklęcie to pozwala czerpać energię z jej fauny i flory. Daje to możliwości przewidywania pogody, wyczuwania zagrożenia, jakie niosą katastrofy naturalne, etc. Zaklęcie to wymaga długiego trwania w transie medytacyjnym.