rhelgJest jedną z najstarszych planet pod kontrolą Imperium Sith – niegdyś stanowiła centrum władzy Lorda Sith Ludo Kressha. Planeta ma wyjątkowo toksyczną atmosferę – stąd, poza nielicznymi wyjątkami, życie na planecie koncentruje się w dwu habitatach – Rhegos Północnym i Południowym.

Powierzchnia Rhelg jest raczej nizinna z wyjątkiem kilku wysokich i rozległych pasm górskich. To właśnie w jednym z nich, wkomponowana w zbocze jednej z gór, wznosi się monumentalna budowla. Usytuowana w oddaleniu od obu miast i innych habitatów warownia Lorda Kressha stanowi świadectwo odwiecznego panowania Imperium Sith nad tym terytorium. Stąd siły wierne Ludo Kresshowi wyruszyły do walki z siłami Nagi Sadowa. Starcie zakończyło się śmiercią Lorda Kressha i rozbiciem jego armii i od tego momentu brak jest informacji o jakimkolwiek wykorzystaniu Fortecy. W chwili obecnej dostęp do niej jest pilnie strzeżony i nikt, poza najwyższymi rangą członkami Bractwa, nie ma do niej wstępu.