prakithPrakith jest pod względem geologicznym stosunkowo młodym, górzystym światem, o wulkanicznym pochodzeniu, leżącym w Jądrze Galaktyki w systemie o tej samej nazwie.

Kiedy imperialne grupy rozpoznawcze uznały planetę za wystarczająco stabilną do ewentualnego osiedlenia się na niej, miasta powstawały na rozległych płaskowyżach, ze wszystkich stron otoczone jaskiniami i rozpadlinami. Wspominane już górzyste ukształtowanie terenu narzuca mieszkańcom potrzebę korzystania z transportu powietrznego.

Dzień planetarny trwa 27,6 godzin a planeta okrąża swoje słońce w 335 standardowych dni. W zależności od długości geograficznej panuje tu klimat od umiarkowanego po arktyczny. Powierzchni nie pokrywają żadne zbiorniki wodne, które są ukryte pod skorupą globu.

Twierdza Dartha Andeddu

prakith-twierdzaandedduTwierdza, którą zbudowano na planecie Prakith, znajdującej się w Głębokim Jądrze, była miejscem zamieszkania sławnego króla-boga, Dartha Andeddu. Położona wysoko w górach, była chroniona masywnymi bramami, zaś w jej środku znajdowało się wiele skomplikowanych korytarzy, często prowadzących prosto w pułapki.

Andeddu przechowywał tam swoje zapiski i księgi związane z Ciemną Stroną, tam także wybudowano jego grobowiec. Wkrótce przed śmiercią Andeddu uciekł z Korribanu przed tymi, którzy pożądali jego wiedzy o nieśmiertelności. Jakiś czas po jego śmierci zjawił się tam Darth Bane, który pragnął osiągnąć wieczne życie. Walcząc ze sługami dawnego Sitha, udało mu się dotrzeć do komnaty, gdzie zdobył holocron Mrocznego Lorda.

Wiele wieków później, w 137 ABY w twierdzy, nadal pilnowanej przez nieumarłych służących, zjawił się Darth Wyyrlok III, doradca Dartha Krayta, poszukujący dawnej wiedzy i możliwości ocalenia swego pana przed śmiercią. Pokonawszy samego Mrocznego Lorda, który ożywiony został energią życiową jednego ze swoich sług, Wyyrlok zdobył poszukiwane informacje.