Księżyc planety Khar Delba. Podobnie jak ona, jest całkowicie pokryty lodem. Jałowy, górzysty krajobraz nigdy nie został skalany światłem słonecznym.

Forteca Nagi Sadowa

Po ciemnej stronie tego satelity znajdują się ruiny rezydencji Nagi Sadowa. Była to jego prawdziwa siedziba do momentu przeniesienia ośrodka władzy Mrocznego Lorda Sith do fortecy na planecie Khar Delba. W tym miejscu przetrzymywany był Gav Daragon, stąd też do starcia z siłami Ludo Kressha wyruszyła, ukryta wcześniej, flota Mrocznego Lorda. W trakcie Wielkiej Wojny Nadprzestrzennej, Khar Shian i Khar Delba były głównymi ośrodkami mobilizacji floty inwazyjnej.

kharshian-fortecasadowa