kesh-powierzchnia2Kesh była planetą położoną w Dzikiej Przestrzeni. Około 5 000 BBY rozbił się na niej statek Sithów, „Omen”. Ocaleni, którymi dowodził Yaru Korsin, nazwani zostali Zaginionym Plemieniem Sithów i uznani za bogów przez mieszkańców planety, Keshiri, dzięki czemu mogli nad nimi zapanować.

Na powierzchni, w miejscu katastrofy „Omenu” powstała między innymi świątynia Sithów. Jej dziedziniec udekorowany był statuami pierwszych sithyjskich przywódców planety, np. Yaru Korsina. Używany był także do ćwiczeń Tyro (był to stopień odpowiadający adeptowi u Jedi) oraz pełnoprawnych uczniów.

Sithowie przebywali na planecie przez wiele wieków, aż w 41 ABY wylądowała tam sfera medytacyjna, znaleziona na Ziost przez Bena Skywalkera. Wtedy to rada rządząca na planecie postanowiła, że czas, by Sithowie wrócili do Galaktyki.

Gdy poprzez Moc wyczuli zagrożenie w postaci wygnanego mistrza Jedi, Luke’a Skywalkera, wysłali grupę zabójców na jego poszukiwanie.