Jedynie Matki Klanów zasiadać mogą w Radzie. Każdy Klan musi mieć Matkę, Panią Wojny i Uzdrowicielkę. Żaden mężczyzna nie może piastować żądnego z tych urzędów! Aczkolwiek ci, którzy uratowali Wiedźmę lub mają oficjalne przeszkolenie Jai mogą stać się wolnymi obywatelami. Wtedy nie muszą już pełnić ani funkcji reproduktorów ani niewolników.

Obowiązkiem każdej Pani Wojny jest przygotowanie młodych do bitew, którym stawią czoła na tym i na tamtym świecie. Pani Wojny powinna także wytrenować ich zmysły i przekazać im umiejętności potrzebne w walce, w tym umiejętności stosowania zaklęć, a także nauczyć ich jak samodzielnie myśleć i działać będąc zdanym tylko na własne siły oraz jak wykorzystywać wszelkie dostępne zasoby.

Uzdrowicielka jest osobą, która ma nauczyć młodych sztuki leczenia zarówno ciała, jak i umysłu. To ona powinna ich prowadzić przez ścieżkę życia oraz obserwować czy któraś z Wiedźm nie ma skłonności do używania zakazanej Magii Nocy.

Początkująca Wiedźma musi mieć Mentorkę. Wiedźma, będąca Mentorką musi z kolei umieć przekazać wiedzę, której poszukuje nowicjuszka. Siostra aspirująca do wyższego poziomu wtajemniczenia musi przejść test pod okiem Matki Klanu. Zgodę na to wydać musi Mentorka, Pani Wojny oraz Uzdrowicielka.

Ponad połowę populacji Dathomiry stanowią kobiety. Siostry niewrażliwe na Magię są normalnymi wieśniaczkami. Oznacza to, że można nie być Wiedźmą, ale nadal pozostawać członkiem Klanu, bez względu na płeć.

Ponieważ społeczeństwo Dathomiry jest Matriarchalne, prawa mężczyzn są bardzo ograniczone, tak jak i ich rola.

Dawniej ci, którzy posiadali potomstwo wyłącznie płci męskiej, byli karani lub zabijani. Dopiero po zawarciu traktatu z Nową Republiką prawo zostało zmienione, a najbardziej barbarzyńskie i destrukcyjne zwyczaje dotyczące mężczyzn zostały zaniechane, aby dostosować rodzime obyczaje do tych panujących w reszcie galaktyki.

Jedyne role dostępne dla mężczyzn to Niewolnik lub Partner. Każdy mężczyzna przez pewien okres w życiu jest niewolnikiem. Mężczyźni wykazujący wrażliwość na magię są często wysyłani na formalny trening do Akademii Jai. Gdy zakończą naukę mogą zdecydować się na powrót.

Zwracając się do mężczyzny, który należy do innej Wiedźmy, jako partner lub niewolnik, używa się wobec niego określenia “własność [imię Siostry, do której należy]”. Jeśli Wiedźma sobie tego życzy, może odróżniać Partnerów od Niewolników i tylko wobec tych drugich używać określenia “własność”, natomiast tych pierwszych tytułować po prostu “partnerami”. Jedynym wyjątkiem jest Pierwszy Partner Wielkiej Matki, którego wszyscy inni mężczyźni oraz wszystkie dzieci powinnny tytułować “Wybrańcem”, a wiedźmy – “Partnerem [imię Wielkiej Matki]”.

Wiedźma może nagrodzić mężczyznę za służbę lub chwalebne czyny, zwracając się do niego jego własnym imieniem. W domu lub w innych prywatnych sytuacjach mężczyźni zwracają się do wiedźmy tak, jak ona sobie tego życzy – nie ma zasad, które by to określały. Publicznie zaś jedynie Partnerzy mogą zwracać się do Wiedźm, używając ich imion. Niewolnicy muszą zwracać się do swych właścicielek “Pani”.

Wiedźmy mogą wchodzić w związki małżeńskie w tradycji innej niż ich rodzima, ale dzieci pochodzące z takich związków, nawet jesli są płci żeńskiej lub jeśli ojciec jest Jai, a syn ma predyspozycje do stania się Wiedźmą płci męskiej, nie mogą odziedziczyć miejsca swojej rodzicielki. Aby dostąpić zaszczytu uczestniczenia w Radzie lub prowadzenia Klanu, dziecko musi pochodzić ze związku zgodnego z prawami i obyczajami Klanu. Wiedźma i jej Partner mogą zawrzeć podwójne małżeństwo, tak aby Zwyczaje i Religia obojga zostały ujęte w ceremonii. Na Dathomir wedle tradycji ceremonię zaślubin prowadzi Matka Klanu, z którego pochodzi Panna Młoda. Uzdrowicielka tego samego Klanu udziela parze młodej specjalnego błogosławieństwa. Później następuje wielka uczta przy otwartym ogniu na cześć nowożeńców.

Przebieg i plan uroczystości mogą się różnić ze względu na przynależność klanową.

spisali:

  1. Acolyte Lekt Ridan II, (korekta, dopowiedzenia)
  2. Pretorian Ariakan, (materiały)
  3. Protector Kham-Ahil, (tłumaczenie)